مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی
ارتباطی, الگوهای, تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی, نظری, وپیشینه

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 38 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏الگوهای ارتباطی‏ﺑﺮ‏ ‏ﭘﺎﻳﻪ‏ ‏ﻧﻈﺮ‏ ا‏ﻏﻠﺐ‏ ا‏ﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ‏ان‏ و ‏صاحب‌نظران‏ ‏ﻋﺮﺻﺔ‏ ‏ازدواج، ‏ا‏ﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ‏ه‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﻋﻨﻮ‏ان‏ ر‏ﺳﻤﻲ‏ ‏ﻣﻬﻢ‏ در ا‏ﻏﻠﺐ‏ ‏ﺟﻮ‏ا‏ﻣﻊ (ﻣﺪ‏ا‏ﺗﻴﻞ‏ Madathil‏ و ‏ﺑﻨﺸﻒ‏ Benshoff‏، ‏2008‏) ﻣﺴﺘﻠﺰ‏م‏ ‏ﺑﺮﻗﺮ‏اري‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ‏ﻣﺆﺛﺮ‏ و ‏ﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ ‏ا‏ﺳﺖ‏ (‏ﻛﺎ‏را‏ﻫﺎ‏ن‏ Karahan‏، ‏2007‏)‏. در ‏ﺣﻤﺎﻳﺖ‏ از ا‏ﻳﻦ‏ ‏ﻣﻮﺿﻮ‏ع‏ ﺑﺴﻴﺎ‏ري‏ از ‏ﭘﮋ‏و‏ﻫﺶﻫﺎ‏ ‏ﻧﺸﺎ‏ن‏ ‏داده‏ ‏ا‏ﻧﺪ‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ‏ ‏ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ‏ ‏ﻛﻨﻨﺪ‏ة‏ ‏ﻗﻮ‏يِ‏ ‏ﻛﻴﻔﻴﺖ‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ (‏ﻟﺪﺑﺘﺮ‏ Ledbetter‏، ‏2009‏)‏ و در ‏ﻣﻘﺎﺑﻞ‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ ‏ﻧﺎﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ ﺳﺮﭼﺸمه عمده‌ی ﻧﺎ‏ر‏ﺿﺎﻳﺘﻲ‏ ا‏ﺳﺖ (ﮔﻼﺳﺮ‏ Glasser‏، ‏1385‏). بر همین پایه می‌توان گفت مشکلات ارتباطی شایع ترین و مخرب ترین مشکلات در ازدواج‌های شکست خورده است (ﻳﺎﻟﺴﻴﻦ‏ Yalcin‏ و ‏ﻛﺎ‏را‏ﻫﺎ‏ن‏ Karahan‏، ‏2009‏). ‏ ‏ﭼﺮ‏ا‏ ‏ﻛﻪ‏ ا‏ﻟﮕﻮﻫﺎ‏ي‏ ار‏ﺗﺒﺎﻃﻲ‏ ‏ﻧﺎﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ‏، ‏ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮ‏د‏ ﻣﺴﺎﺋﻞِ‏ ‏ﻣﻬﻢ‏ ز‏ﻧﺪﮔﻲ‏ ‏ﻣﺸﺘﺮ‏ك‏، ‏ﺣﻞ‏ ‏ﻧﺸﺪ‏ه‏ ‏ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‏ و‏ ﻣﻨﺒﻊ‏ ‏ﺗﻌﺎ‏رض‏ ‏ﺗﻜﺮ‏اري‏ ‏در‏ ‏ﺑﻴﻦ‏ زوج‏ﻫﺎ‏ ‏ﺷﻮﻧﺪ‏ (زا‏ﻧﮓ‏ Zhang‏، ‏2007‏). ‏در‏ ‏ﺣﻮ‏زه‏ روان‏ﺷﻨﺎﺳﻲ‏ و ‏ﻣﺸﺎ‏وره‏ ازدواج ‏ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮ‏د‏ ‏ﻛﻪ ‏زوج‏ﻫﺎ‏ ‏ﺑﺮ‏اي‏ ‏ﺑﻬﺒﻮ‏د‏ روا‏ﺑﻂ‏ و ا‏ﻟﮕﻮﻫﺎ‏ي‏ ‏ارتباط‌شان‏ ‏ﻧﻴﺎ‏ز‏ﻣﻨﺪ‏ ‏ﻛﻤﻚ‏ ‏ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ‏ن‏ ‏ﻫﺴﺘﻨﺪ‏ (‏ﺑﻮﻟﺘﻮ‏ن‏ Bolton‏، ‏1386‏). ‏از ‏ﺳﻮ‏ي‏ د‏ﻳﮕﺮ ‏ارتباط زناشویی گسترده‌ترین مورد در برنامه‌های مداخله‌ای است که تا به حال اجرا شده است (ﺑﻼﻧﭽﺎ‏رد‏ Blanchard‏، ‏2008‏). ‏ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ ‏ﻋﺒﺎ‏ر‏ﺗﺴﺖ‏ از ‏ﻓﺮ‏ا‏ﻳﻨﺪ‏ي‏ ‏ﻛﻪ‏ در ‏ﻃﻲ‏ آن زن و ‏ﺷﻮﻫﺮ‏ ‏ﭼﻪ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺻﻮ‏رت‏ ‏ﻛﻼﻣﻲ‏ در ‏ﻗﺎﻟﺐ‏ ‏ﮔﻔﺘﺎ‏ر‏ و ‏ﭼﻪ‏ ‏ﺑﻪ ﺻﻮ‏رت‏ ‏ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ‏ در ‏ﻗﺎﻟﺐ‏ ‏ﮔﻮ‏ش‏ دادن، ‏ﻣﻜﺚ‏، ‏ﺣﺎﻟﺖ‏ ‏ﭼﻬﺮ‏ه‏ و ژ‏ﺳﺖ‏ ‏ﻫﺎ‏ي‏ ‏ﻣﺨﺘﻠﻒ‏ ‏ﺑﺎ‏ ‏ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺗﺒﺎ‏دل‏ ا‏ﺣﺴﺎﺳﺎ‏ت‏ و ا‏ﻓﻜﺎ‏ر‏ ‏ﻣﻲ‏ ‏ﭘﺮ‏داز‏ﻧﺪ (فاتحی زاده و احمدی، 1384).
 

 • پاورپوینت در مورد اجاره بلند مدت

  پاورپوینت در مورد اجاره بلند مدت اجاره, اجاره بلند مدت, بلند, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اجاره بلند مدت, دانلود پاورپوینت در مورد اجاره بلند مدت, مدت, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اجاره بلند مدت لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد انواع ستونها 14 ص

  تحقیق در مورد انواع ستونها 14 ص 14, انواع, انواع ستونها 14 ص, تحقیق, تحقیق در مورد انواع ستونها 14 ص, دانلود تحقیق در مورد انواع ستونها 14 ص, ستونها, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد انواع…

 • تحقیق در مورد حسابداري شهرداري (كارآموزي)

  تحقیق در مورد حسابداري شهرداري (كارآموزي) تحقیق, تحقیق در مورد حسابداري شهرداري (كارآموزي) 77 ص, حسابداري, حسابداري شهرداري (كارآموزي), دانلود تحقیق در مورد حسابداري شهرداري (كارآموزي) 77 ص, شهرداري, كارآموزي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حسابداري شهرداري…

 • پاورپوینت در مورد انواع چرخ دنده شکل هندسی وروابط چرخ دنده ها

  پاورپوینت در مورد انواع چرخ دنده شکل هندسی وروابط چرخ دنده ها انواع, انواع چرخ دنده شکل هندسی وروابط چرخ دنده ها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد انواع چرخ دنده شکل هندسی وروابط چرخ دنده ها, چرخ, دانلود پاورپوینت در مورد…

 • تحقیق در مورد سینتیک شیمیایی

  تحقیق در مورد سینتیک شیمیایی تحقیق, تحقیق در مورد سینتیک شیمیایی, دانلود تحقیق در مورد سینتیک شیمیایی, سینتیک, سینتیک شیمیایی, شیمیایی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سینتیک شیمیایی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد واحد علم سنجي

  پاورپوینت در مورد واحد علم سنجي پاورپوینت, پاورپوینت در مورد واحد علم سنجي, دانلود پاورپوینت در مورد واحد علم سنجي, سنجي, علم, مورد, واحد, واحد علم سنجي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد واحد علم سنجي لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد فرهنگ بازاريابي

  تحقیق در مورد فرهنگ بازاريابي بازاريابي, تحقیق, تحقیق در مورد فرهنگ بازاريابي, دانلود تحقیق در مورد فرهنگ بازاريابي, فرهنگ, فرهنگ بازاريابي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فرهنگ بازاريابي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • مقاله نحوه ارتقاء فعالیت بدنی در کودکان

  ارتقابدنیدانلود مقاله نحوه ارتقا فعالیت بدنی در کودکاندرفعالیتکودکانمقالهمقاله نحوه ارتقا فعالیت بدنی در کودکاننحوهنحوه ارتقا فعالیت بدنی در کودکان رفتن به سایت اصلی مقاله نحوه ارتقاء فعالیت بدنی در کودکان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران طي 22 سال گذشته

  تحقیق در مورد دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران طي 22 سال گذشته 22, اسلامي, انق, انقلاب, ايران, تحقیق, تحقیق در مورد دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران طي 22 سال گذشته, دانلود تحقیق در مورد دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران طي 22 سال گذشته,…

 • تحقیق در مورد سعدی شیرازی

  تحقیق در مورد سعدی شیرازی تحقیق, تحقیق در مورد سعدی شیرازی, دانلود تحقیق در مورد سعدی شیرازی, سعدی, سعدی شیرازی, شیرازی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سعدی شیرازی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…